orav

Ehituse peatöövõtt Töövõtulepingute alusel - reg. nr . EEH004490

Teostame üldehitus-remonttöid vundamendist katusteni nn "võtmed kätte ", kasutades vajadusel proffesionaalsed alltöövõtjaid ja usaldusväärseid koostööpartnereid.

Oleme spetsialiseerunud järgmistele üldehitusliku ehitamise töödele :

müüritööde tegemine

avatäidete paigaldamine

fassaaditööde tegemine

klaasfassaadide paigaldamine

katusetööde tegemine

hüdroisolatsioonitööde tegemine

monoliitbetoonitööde tegemine

monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine

ehituspuusepatööde tegemine

lammutustööde tegemine

konstruktsioonide tulekaitsetööde tegemine

palkmajade ehitamine

üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine

ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine